Pálení

Technologie výroby pálenky – pálení

Pěstitelská pálenice a moštárna Svitávka

Kvas se za stálého míchání (aby se pevné složky, obsažené v kvasu nepřipálily a negativně neovlivnily kvalitu výsledného destilátu) uvede do varu. Odpařující se směs alkoholových a vodních par se v chladiči kondenzuje a shromažďuje v nádrži.

Tímto způsobem získáme výchozí surovinu připravenou k rektifikaci (druhá destilace). Při této rektifikaci (druhé destilaci) vzniká již kvalitní produkt s poměrně vysokým obsahem alkoholu (60 – 65%). Veškerý alkohol (produkt rektifikace) prochází měřidlem pro zjištění celkového množství vyrobeného alkoholu (pro výpočet ceny za služby, spotřební daň a DPH). Tento vyrobený alkohol si může zákazník zředit vodou přímo v pálenici na požadovanou koncentraci. Pokud si zákazník přeje ředit alkohol doma, vypočteme mu, kolik má přidat vody.